چند سال پیش، بازاریابی مقاله شامل نوشتن و ارسال محتوا برای چاپ مجدد در دایرکتوری های مقاله و سایت سندیکایی بود. در طول این مدت، داشتن مقالات شما در سایر وب سایت ها ظاهر می شد، مزیت نه تنها برای قرار گرفتن در معرض مخاطب در سایت های دیگر بلکه در بهینه سازی موتور جستجو (SEO) نیز بود.